x
Breaking News
0

Pacific Currencies

0x

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ZRX/USD 0.36960 0.38941 0.30549 -0.00887 -2.36% 15:49:24
ZRX/BTC 0.000021 0.000024 0.000017 -0.000002 0.00% 15:48:54
ZRX/ETH 0.000530 0.000570 0.000482 -0.000026 0.00% 15:48:55

AdEx

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ADX/USD 1.26165 1.28685 1.10617 -0.01260 -1.00% 15:49:31
ADX/BTC 0.000071 0.000079 0.000062 -0.000008 0.00% 15:49:31
ADX/ETH 0.001854 0.001940 0.001796 -0.000029 0.00% 15:49:29
ADX/BNB 0.35194 0.42396 0.29536 -0.06446 -15.68% 15:47:43

AEON

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
AEON/BTC 0.000191 0.000225 0.000182 -0.000033 0.00% 15:48:18

Aragon

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ANT/USD 2.5507 2.7100 2.3532 -0.0333 -1.29% 15:49:11
ANT/BTC 0.000146 0.000163 0.000131 -0.000009 0.00% 15:48:07
ANT/ETH 0.003817 0.004000 0.003502 -0.000001 0.00% 15:48:11

Ardor

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ARDR/USD 0.9107 0.9310 0.7895 -0.0073 -0.80% 15:49:25
ARDR/BTC 0.000049 0.000056 0.000045 -0.000006 0.00% 15:49:26

Ark

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ARK/USD 4.3750 4.5678 3.7586 -0.1660 -3.66% 15:49:25
ARK/BTC 0.000246 0.000280 0.000217 -0.000031 0.00% 15:49:03
ARK/ETH 0.006373 0.007167 0.006175 -0.000226 -3.42% 15:47:45

Augur

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
REP/USD 35.602 36.214 32.158 -0.410 -1.14% 15:49:33
REP/EUR 29.398 30.000 26.950 -0.002 -0.01% 15:49:05
REP/BTC 0.002052 0.002913 0.001830 -0.000173 -7.80% 15:49:16
REP/ETH 0.052321 0.055998 0.050500 -0.001637 -3.06% 15:49:28

Australian Dollar

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
AUD/JPY 86.32 86.33 85.97 +0.14 +0.16% 15:49:30
JPY/AUD 0.01161 0.01163 0.01158 0.00000 0.00% 15:49:22
AUD/THB 24.9280 25.0450 24.8960 +0.0005 +0.00% 15:49:31
THB/AUD 0.04017 0.04018 0.03992 0.00000 0.00% 15:49:18
AUD/SGD 1.0323 1.0355 1.0306 +0.0006 +0.06% 15:49:31
SGD/AUD 0.9690 0.9702 0.9657 -0.0005 -0.05% 15:49:32
AUD/HKD 5.9841 6.0117 5.9783 -0.0023 -0.04% 15:49:23
HKD/AUD 0.1671 0.1673 0.1663 0.0000 0.00% 15:49:08
AUD/KRW 833.85 838.24 832.53 -2.32 -0.28% 15:49:28
KRW/AUD 0.001201 0.001201 0.001193 0.000000 0.00% 15:49:23
AUD/INR 49.088 49.366 49.053 -0.275 -0.56% 15:49:28
AUD/TWD 23.6390 23.1130 22.9895 -0.0130 -0.06% 15:49:23
TWD/AUD 0.04361 0.04361 0.04334 +0.00010 +0.23% 15:49:18
AUD/CNY 5.0654 5.0839 5.0614 -0.0023 -0.05% 15:49:25
CNY/AUD 0.1976 0.1976 0.1967 +0.0002 +0.10% 15:49:05
AUD/IDR 10,573.00 10,478.00 10,402.50 +11.50 +0.11% 15:49:28
IDR/AUD 0.00959 0.00961 0.00954 0.00000 0.00% 15:49:25
AUD/MYR 3.1268 3.1442 3.1251 -0.0009 -0.03% 15:49:22
AUD/PHP 38.65 38.83 38.60 -0.05 -0.13% 15:49:04
AUD/PKR 84.336 84.425 84.241 -0.030 -0.04% 15:49:22
AUD/LKR 117.35 118.27 117.28 -0.18 -0.15% 15:49:04
AUD/NPR 79.59 79.50 78.49 -0.44 -0.56% 15:49:04
AUD/GBP 0.5747 0.5762 0.5703 +0.0039 +0.68% 15:49:28
GBP/AUD 1.7402 1.7536 1.7356 -0.0119 -0.68% 15:49:26
AUD/CHF 0.7602 0.7609 0.7575 +0.0019 +0.25% 15:49:24
CHF/AUD 1.3160 1.3203 1.3143 -0.0029 -0.22% 15:49:17
AUD/DKK 4.8439 4.8587 4.8358 -0.0026 -0.05% 15:49:23
DKK/AUD 0.2065 0.2068 0.2058 +0.0001 +0.05% 15:49:06
AUD/NOK 6.3789 6.3891 6.3479 +0.0162 +0.25% 15:49:28
NOK/AUD 0.1568 0.1576 0.1566 -0.0004 -0.25% 15:48:12
AUD/PLN 2.7408 2.7557 2.7392 -0.0095 -0.35% 15:49:25
PLN/AUD 0.3650 0.3651 0.3629 +0.0012 +0.33% 15:49:13
AUD/TRY 2.9641 2.9808 2.9590 -0.0158 -0.53% 15:49:04
TRY/AUD 0.3374 0.3379 0.3355 +0.0018 +0.54% 15:49:18
AUD/HUF 204.150 204.982 203.627 -0.510 -0.25% 15:49:02
AUD/CZK 16.7280 16.7835 16.6845 -0.0115 -0.07% 15:49:22
AUD/EUR 0.6506 0.6526 0.6496 +0.0002 +0.03% 15:49:28
EUR/AUD 1.5372 1.5394 1.5322 +0.0008 +0.05% 15:49:26
AUD/SEK 6.4887 6.4954 6.4612 +0.0241 +0.37% 15:49:22
SEK/AUD 0.1541 0.1548 0.1539 -0.0005 -0.32% 15:49:16
AUD/ISK 81.03 81.26 80.65 +0.07 +0.08% 15:49:04
AUD/RON 3.0169 3.0237 3.0102 -0.0021 -0.07% 15:49:04
AUD/RUB 45.04 45.31 44.98 -0.01 -0.02% 15:49:04
RUB/AUD 0.02220 0.02223 0.02207 0.00000 0.00% 15:49:23
AUD/UAH 21.3884 21.2492 20.7071 +0.4746 +2.29% 15:49:24
AUD/BYN 1.5555 1.5633 1.5504 +0.0006 +0.04% 15:49:23
AUD/HRK 4.9191 4.9260 4.9000 -0.0053 -0.11% 15:49:23
AUD/LTL 2.2465 2.2570 2.2459 -0.0026 -0.12% 15:49:04
AUD/NZD 1.0930 1.0981 1.0916 -0.0048 -0.44% 15:49:24
NZD/AUD 0.9152 0.9160 0.9107 +0.0041 +0.45% 15:49:30
AUD/FJD 1.5987 1.6064 1.5716 +0.0106 +0.67% 15:49:28
BTC/AUD 24,184.3 24,219.8 20,818.2 +1210.9 +5.50% 15:49:31
AUD/USD 0.7659 0.7694 0.7655 -0.0008 -0.10% 15:49:22
USD/AUD 1.3058 1.3063 1.2997 +0.0011 +0.08% 15:49:29
AUD/MXN 14.6487 14.7206 14.6396 -0.0191 -0.13% 15:49:33
MXN/AUD 0.06829 0.06832 0.06794 +0.00010 +0.15% 15:49:11
AUD/CAD 0.9795 0.9828 0.9785 -0.0011 -0.11% 15:49:24
CAD/AUD 1.0209 1.0220 1.0176 +0.0012 +0.12% 15:49:23
AUD/ZAR 10.1698 10.3700 10.1615 -0.1920 -1.85% 15:49:28
ZAR/AUD 0.09842 0.09842 0.09644 +0.00190 +1.97% 15:49:20
AUD/EGP 13.7094 13.7473 13.6771 -0.0088 -0.06% 15:49:04
AUD/MAD 7.2651 7.2783 7.2423 -0.0089 -0.12% 15:49:04
AUD/KES 80.29 79.44 78.99 -0.21 -0.26% 15:49:04
AUD/NAD 10.1802 10.3754 10.1775 -0.1615 -1.56% 15:49:04
AUD/XAF 425.87 428.23 424.80 +0.73 +0.17% 15:49:04
AUD/XOF 447.99 446.13 426.15 +0.24 +0.05% 15:49:04
AUD/AED 2.8132 2.8260 2.8120 -0.0033 -0.12% 15:49:04
AED/AUD 0.3555 0.3556 0.3539 +0.0003 +0.08% 15:49:02
AUD/ILS 2.6968 2.7107 2.6955 -0.0030 -0.11% 15:49:02
ILS/AUD 0.3709 0.3710 0.3689 +0.0003 +0.08% 15:49:08
AUD/JOD 0.5449 0.5455 0.5428 -0.0006 -0.11% 15:49:04
AUD/SAR 2.8753 2.8855 2.8713 -0.0017 -0.06% 15:49:04
SAR/AUD 0.3482 0.3483 0.3466 +0.0003 +0.09% 15:49:15
AUD/BHD 0.2907 0.2900 0.2886 -0.0003 -0.10% 15:49:04
AUD/OMR 0.2958 0.2963 0.2948 -0.0004 -0.14% 15:49:04
AUD/QAR 2.7952 2.8006 2.7868 -0.0033 -0.12% 15:49:04
AUD/LBP 1,160.19 1,170.33 1,159.42 -0.98 -0.08% 15:49:04
AUD/ARS 13.4880 13.5110 13.3450 +0.1225 +0.92% 15:49:25
ARS/AUD 0.07418 0.07495 0.07401 -0.00060 -0.80% 15:49:02
AUD/BRL 2.5419 2.5705 2.5373 -0.0228 -0.89% 15:49:25
BRL/AUD 0.3941 0.3941 0.3889 +0.0035 +0.90% 15:49:23
AUD/CLP 489.19 496.66 488.34 -0.88 -0.18% 15:49:04
AUD/VEF 8.3955 8.4112 7.6522 +0.7294 +9.52% 15:49:04
VEF/AUD 0.1192 0.1307 0.1189 -0.0114 -8.73% 15:49:20
AUD/BBD 1.5658 1.5452 1.5327 -0.0006 -0.04% 15:49:04
AUD/JMD 97.05 96.74 95.88 -0.19 -0.20% 15:49:04
AUD/XCD 2.0806 2.0793 2.0691 -0.0024 -0.12% 15:49:04
AUD/PAB 0.7823 0.7720 0.7658 -0.0003 -0.04% 15:49:04

Bancor

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BNT/USD 3.6752 3.7953 3.0000 -0.0106 -0.29% 15:49:26
BNT/BTC 0.000216 0.000233 0.000183 -0.000013 0.00% 15:48:51
BNT/ETH 0.005519 0.005799 0.005354 +0.000151 +2.81% 15:48:28

Basic Attention Token

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BAT/USD 0.22776 0.23751 0.20459 -0.00573 -2.45% 15:49:32
BAT/BTC 0.000013 0.000015 0.000011 -0.000001 0.00% 15:49:32
BAT/ETH 0.000335 0.000365 0.000327 -0.000012 0.00% 15:49:12

Binance Coin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BNB/USD 3.6300 3.7200 2.8590 +0.4542 +14.41% 15:49:00
BNB/BTC 0.000205 0.000210 0.000170 0.000013 0.00% 15:48:18
BNB/ETH 0.005229 0.005533 0.004322 +0.000617 +13.37% 15:48:19
BCH/BNB 488.91 648.61 458.81 -120.97 -19.82% 15:48:58
POWR/BNB 0.18895 0.24200 0.18002 -0.04025 -17.57% 15:49:19
IOT/BNB 1.04000 1.32099 0.80000 -0.15474 -12.95% 15:47:41
ADX/BNB 0.35194 0.42396 0.29536 -0.06446 -15.68% 15:47:43
ANS/BNB 13.1830 17.2100 12.0610 -2.9940 -18.86% 15:47:46
YOYOW/BNB 0.08425 0.12166 0.08000 -0.01781 -17.40% 15:47:57

Bitcoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTC/AUD 24,184.3 24,219.8 20,818.2 +1210.9 +5.50% 15:49:31
BTC/NZD 26,478.3 26,475.9 22,757.5 +1250.1 +5.18% 15:49:31
BTC/USDT 17,723.4 18,000.0 15,901.0 +1655.9 +10.31% 15:49:23
LTC/BTC 0.017593 0.017839 0.013841 +0.000691 +4.10% 15:49:17
ETH/BTC 0.039360 0.042270 0.034000 -0.002910 -6.88% 15:49:30
XRP/BTC 0.000045 0.000065 0.000037 -0.000009 0.00% 15:49:22
SC/BTC 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.00% 15:49:19
DASH/BTC 0.051374 0.058000 0.046000 -0.005849 -10.25% 15:48:34
ETC/BTC 0.001743 0.001947 0.001531 -0.000184 -9.55% 15:48:35
BTS/BTC 0.000019 0.000022 0.000014 -0.000001 0.00% 15:49:24
XMR/BTC 0.017702 0.019659 0.016418 -0.001933 -9.89% 15:49:25
Zcash/BTC 0.026887 0.033279 0.023099 -0.004191 -13.54% 15:49:25
EOS/BTC 0.000464 0.000535 0.000375 -0.000045 0.00% 15:48:37
BCH/BTC 0.12800 0.08000 0.12200 -0.00600 -4.51% 15:49:22
STRAT/BTC 0.000549 0.000614 0.000501 -0.000048 0.00% 15:48:42
WAVES/BTC 0.000778 0.000840 0.000648 -0.000053 0.00% 15:49:16
STEEM/BTC 0.000102 0.000120 0.000099 -0.000017 0.00% 15:49:20
XEM/BTC 0.000033 0.000036 0.000027 -0.000003 0.00% 15:49:15
IOT/BTC 0.000213 0.000249 0.000177 -0.000009 0.00% 15:49:02
QTUM/BTC 0.001179 0.001230 0.000921 -0.000037 0.00% 15:49:27
ANS/BTC 0.002630 0.003190 0.002330 -0.000350 -11.78% 15:49:23
LSK/BTC 0.000574 0.000670 0.000510 -0.000079 0.00% 15:49:29
UBQ/BTC 0.000124 0.000150 0.000106 -0.000023 0.00% 15:49:25
OMG/BTC 0.000606 0.000713 0.000535 -0.000088 0.00% 15:48:45
HSR/BTC 0.000996 0.001156 0.000882 -0.000146 -12.83% 15:48:17
MCO/BTC 0.000852 0.001057 0.000783 -0.000160 -15.83% 15:49:29
PAY/BTC 0.000137 0.000157 0.000121 -0.000018 0.00% 15:49:29
DGB/BTC 0.000002 0.000002 0.000001 -0.000001 0.00% 15:49:22
XVG/BTC 0.000001 0.000002 0.000001 0.000000 -16.00% 15:49:14
NXS/BTC 0.000185 0.000205 0.000160 -0.000006 0.00% 15:47:37
ARK/BTC 0.000246 0.000280 0.000217 -0.000031 0.00% 15:49:03
ADX/BTC 0.000071 0.000079 0.000062 -0.000008 0.00% 15:49:31
SYS/BTC 0.000025 0.000028 0.000022 -0.000002 0.00% 15:49:23
CVC/BTC 0.000024 0.000029 0.000022 -0.000004 0.00% 15:49:16
DOGE/BTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 15:49:22
TKN/BTC 0.000000 0.000090 0.000045 0.000000 0.02% 0:00:49
SNT/BTC 0.000004 0.000005 0.000003 -0.000001 0.00% 15:49:08
STORJ/BTC 0.000058 0.000063 0.000052 -0.000005 0.00% 15:49:05
BAT/BTC 0.000013 0.000015 0.000011 -0.000001 0.00% 15:49:32
NXT/BTC 0.000039 0.000043 0.000034 -0.000003 0.00% 15:49:21
KMD/BTC 0.000252 0.000274 0.000209 0.000025 0.00% 15:49:04
GBYTE/BTC 0.017900 0.023500 0.016500 -0.002980 -14.27% 15:47:53
FCT/BTC 0.001698 0.002161 0.001387 -0.000257 -13.20% 15:49:23
PIVX/BTC 0.000304 0.000361 0.000277 -0.000048 0.00% 15:47:55
GNT/BTC 0.000022 0.000026 0.000020 -0.000004 0.00% 15:49:29
BLOCK/BTC 0.001391 0.001525 0.001355 -0.000111 -7.40% 15:47:55
MTL/BTC 0.000353 0.000380 0.000304 -0.000018 0.00% 15:49:09
GAME/BTC 0.000139 0.000163 0.000125 -0.000016 0.00% 15:49:23
DCR/BTC 0.003927 0.004490 0.003562 -0.000556 -12.47% 15:49:24
EDG/BTC 0.000080 0.000092 0.000070 -0.000012 0.00% 15:49:23
1ST/BTC 0.000037 0.000055 0.000029 -0.000010 0.00% 15:47:57
SNGLS/BTC 0.000009 0.000010 0.000008 -0.000001 0.00% 15:48:50
PART/BTC 0.000551 0.000659 0.000530 -0.000053 0.00% 15:47:57
BNT/BTC 0.000216 0.000233 0.000183 -0.000013 0.00% 15:48:51
FUN/BTC 0.000002 0.000003 0.000002 -0.000001 0.00% 15:49:12
XLM/BTC 0.000011 0.000012 0.000009 0.000000 0.00% 15:49:19
CFI/BTC 0.000008 0.000011 0.000007 -0.000001 0.00% 15:48:00
DCT/BTC 0.000045 0.000058 0.000039 -0.000010 0.00% 15:49:21
GNO/BTC 0.008500 0.009188 0.007403 -0.000258 -2.95% 15:49:25
MAID/BTC 0.000026 0.000029 0.000025 -0.000002 0.00% 15:49:22
REP/BTC 0.002052 0.002913 0.001830 -0.000173 -7.80% 15:49:16
WINGS/BTC 0.000033 0.000037 0.000032 -0.000004 0.00% 15:49:17
ANT/BTC 0.000146 0.000163 0.000131 -0.000009 0.00% 15:48:07
ARDR/BTC 0.000049 0.000056 0.000045 -0.000006 0.00% 15:49:26
DGD/BTC 0.007905 0.008889 0.007150 -0.000632 -7.40% 15:47:33
RLC/BTC 0.000050 0.000073 0.000037 -0.000014 0.00% 15:49:23
BCN/BTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 15:49:21
ZRX/BTC 0.000021 0.000024 0.000017 -0.000002 0.00% 15:48:54
BNB/BTC 0.000205 0.000210 0.000170 0.000013 0.00% 15:48:18
GAS/BTC 0.001269 0.001590 0.001144 -0.000223 -14.95% 15:49:28
TNT/BTC 0.000005 0.000006 0.000005 -0.000001 0.00% 15:47:29
DNT/BTC 0.000003 0.000004 0.000003 -0.000001 0.00% 15:49:06
STX/BTC 0.000037 0.000037 0.000028 0.000005 0.00% 15:49:28
MGO/BTC 0.000037 0.000047 0.000034 -0.000005 0.00% 15:49:29
ICN/BTC 0.000089 0.000092 0.000080 -0.000003 0.00% 15:49:12
NAV/BTC 0.000132 0.000145 0.000110 -0.000012 0.00% 15:48:12
BTCD/BTC 0.008848 0.009608 0.008840 -0.000735 -7.67% 15:49:27
EMC/BTC 0.000079 0.000080 0.000071 0.000002 0.00% 15:48:15
VTC/BTC 0.000441 0.000501 0.000400 -0.000050 0.00% 15:49:27
VRC/BTC 0.000056 0.000072 0.000047 -0.000016 0.00% 15:49:27
BTG/BTC 0.016580 0.019093 0.014738 -0.001940 -10.47% 15:48:31
AEON/BTC 0.000191 0.000225 0.000182 -0.000033 0.00% 15:48:18
ETP/BTC 0.000190 0.000230 0.000170 -0.000010 0.00% 15:49:24
B2X/BTC 0.010830 0.014900 0.010020 -0.000290 -2.66% 15:49:23
MLN/BTC 0.004199 0.004890 0.004001 -0.000249 -5.60% 15:49:14
BQX/BTC 0.000080 0.000092 0.000073 -0.000005 0.00% 15:48:57
BCC/BTC 0.021499 0.024550 0.021379 -0.000921 -4.13% 15:49:24
TRX/BTC 0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 -1.00% 15:49:13
TRIG/BTC 0.000053 0.000065 0.000050 -0.000008 0.00% 15:48:19
XZC/BTC 0.003390 0.003952 0.002791 -0.000397 -10.47% 15:48:20
ZEN/BTC 0.001840 0.002290 0.001667 -0.000273 -12.97% 15:48:20
BTX/BTC 0.001100 0.001100 0.000800 +0.000100 +10.00% 15:49:25
POWR/BTC 0.000038 0.000046 0.000032 -0.000006 0.00% 15:49:17
ADA/BTC 0.000012 0.000018 0.000010 -0.000004 0.00% 15:49:21
GUP/BTC 0.000027 0.000030 0.000024 -0.000003 0.00% 15:49:13
PTOY/BTC 0.000018 0.000021 0.000016 -0.000002 0.00% 15:49:14
FCN/BTC 0.000023 0.000024 0.000021 0.000000 0.00% 15:49:25
PLBT/BTC 0.000325 0.000389 0.000311 -0.000033 0.00% 15:49:25
CDT/BTC 0.000005 0.000006 0.000004 0.000000 0.00% 15:47:42
PPT/BTC 0.002646 0.002675 0.002150 0.000025 0.00% 15:47:48
SALT/BTC 0.000488 0.000580 0.000460 -0.000075 0.00% 15:48:35
BCD/BTC 0.002448 0.002758 0.002102 -0.000298 -11.09% 15:47:53
QASH/BTC 0.000039 0.000046 0.000033 -0.000006 0.00% 15:49:27
EMC2/BTC 0.000108 0.000122 0.000083 0.000008 0.00% 15:49:29
MONA/BTC 0.000812 0.000868 0.000782 -0.000046 0.00% 15:48:35
VERI/BTC 0.011588 0.015845 0.010814 -0.002373 -17.00% 15:49:26
YOYOW/BTC 0.000017 0.000022 0.000015 -0.000003 0.00% 15:49:27
BTC/JPY 1,974,883 1,974,883 1,913,357 +61527 +3.22% 15:49:21
BTC/SGD 24,984.7 25,008.1 21,495.8 +527.6 +2.25% 15:49:18
BTC/HKD 142,388 145,000 128,991 +6000 +4.51% 15:49:31
BTC/KRW 20,035,000 21,500,000 18,451,000 +100000 +7.08% 15:49:31
BTC/CNY 27,777 27,197 27,197 +0 +0.00% 0:00:49
BTC/IDR 247,798,000 256,500,000 235,144,992 +100000 +4.78% 15:49:10
BTC/CNH 118,612 100,807 115,254 +4233 +3.67% 15:49:21
BTC/GBP 13,000.0 12,437.1 12,601.5 +398.5 +3.16% 15:49:22
BTC/CHF 0.0 18,409.5 15,823.9 +1043.4 +6.28% 15:49:30
BTC/PLN 63,999 64,000 54,101 +6756 +12.05% 15:49:25
BTC/TRY 71,300 72,001 64,619 +3626 +5.36% 15:49:30
BTC/EUR 15,045.0 15,343.7 13,713.5 +1107.1 +7.96% 15:49:27
BTC/RUB 1,119,000 1,120,000 1,052,015 +29045 +2.66% 15:49:33
BTC/UAH 507,800 510,000 468,551 +31874 +6.70% 15:49:33
BTC/USD 17,670.9 17,920.0 16,655.1 +992.2 +5.95% 15:49:28
USD/BTC 0.000056 0.000061 0.000055 0.000000 0.00% 15:49:25
BTC/CAD 20,447.8 20,900.0 18,766.0 +1399.6 +7.41% 15:48:29
BTC/BRL 63,000 64,999 56,800 +5091 +8.83% 15:46:42

Bitcoin Cash

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BCH/PLN 6,205.0 6,944.0 5,600.0 -697.9 -10.17% 15:49:27
BCH/EUR 1,502.0 1,675.0 1,351.0 -139.1 -8.48% 15:49:32
BCH/RUB 108,000 122,000 100,900 -8832 -7.58% 15:49:24
BCH/USD 1,762.0 1,940.3 1,634.4 -149.8 -7.84% 15:49:23
BCH/KRW 1,991,000 2,246,600 1,900,000 -100000 -9.91% 15:49:32
BCH/IDR 24,668,000 28,101,000 23,441,000 -100000 -9.32% 15:49:12
BCH/BRL 6,249.0 6,800.0 5,830.0 -432.7 -6.48% 15:49:32
BCH/BTC 0.12800 0.08000 0.12200 -0.00600 -4.51% 15:49:22
BCH/ETH 2.5552 2.9800 2.4969 -0.3061 -10.78% 15:48:40
BCH/BNB 488.91 648.61 458.81 -120.97 -19.82% 15:48:58

Bitcoin Diamond

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BCD/BTC 0.002448 0.002758 0.002102 -0.000298 -11.09% 15:47:53
BCD/ETH 0.061570 0.070000 0.058790 -0.003660 -5.72% 15:47:54

Bitcoin Gold

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTG/USD 292.35 311.00 261.00 -13.66 -4.46% 15:48:30
BTG/KRW 328,000 357,600 304,300 -18400 -5.31% 15:49:30
BTG/BTC 0.016580 0.019093 0.014738 -0.001940 -10.47% 15:48:31
BTG/ETH 0.42778 0.45920 0.41651 -0.02891 -6.45% 15:48:33

BitcoinDark

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTCD/BTC 0.008848 0.009608 0.008840 -0.000735 -7.67% 15:49:27

BitConnect

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BCC/USD 386.60 402.30 326.10 +35.30 +10.05% 15:49:24
BCC/BTC 0.021499 0.024550 0.021379 -0.000921 -4.13% 15:49:24
BCC/ETH 0.59975 0.75658 0.43144 -0.07987 -13.31% 15:49:24

Bitcore

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTX/USD 17.8600 17.9700 13.6900 +2.4100 +15.60% 15:49:25
BTX/BTC 0.001100 0.001100 0.000800 +0.000100 +10.00% 15:49:25

Bitquence

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BQX/BTC 0.000080 0.000092 0.000073 -0.000005 0.00% 15:48:57
BQX/ETH 0.002050 0.002220 0.001935 -0.000010 0.00% 15:49:13

BitShares

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTS/USD 0.3214 0.3279 0.2544 +0.0345 +12.03% 15:49:25
BTS/CNY 0.55000 0.54100 0.54100 +0.00000 +0.00% 0:00:49
BTS/BTC 0.000019 0.000022 0.000014 -0.000001 0.00% 15:49:24
BTS/ETH 0.000490 0.000535 0.000350 -0.000010 0.00% 15:47:37

Blocknet

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BLOCK/BTC 0.001391 0.001525 0.001355 -0.000111 -7.40% 15:47:55

Byteball

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GBYTE/BTC 0.017900 0.023500 0.016500 -0.002980 -14.27% 15:47:53

Bytecoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BCN/USD 0.002805 0.002806 0.002550 0.000048 0.00% 15:49:21
BCN/BTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 15:49:21

Bytom

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTM/ETH 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 15:48:26

Cardano

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ADA/USD 0.214286 0.229508 0.172414 +0.017600 +8.95% 15:49:25
ADA/BTC 0.000012 0.000018 0.000010 -0.000004 0.00% 15:49:21
ADA/ETH 0.000315 0.000438 0.000250 -0.000059 0.00% 15:49:22

Civic

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
CVC/USD 0.40993 0.45761 0.38397 -0.03918 -8.72% 15:49:33
CVC/BTC 0.000024 0.000029 0.000022 -0.000004 0.00% 15:49:16
CVC/ETH 0.000599 0.000708 0.000587 -0.000074 0.00% 15:49:28

Cofound.it

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
CFI/USD 0.13687 0.16253 0.12689 -0.00957 -6.56% 15:49:33
CFI/BTC 0.000008 0.000011 0.000007 -0.000001 0.00% 15:48:00
CFI/ETH 0.000203 0.000263 0.000198 -0.000022 0.00% 15:48:11

CoinDash

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
CDT/BTC 0.000005 0.000006 0.000004 0.000000 0.00% 15:47:42
CDT/ETH 0.000128 0.000151 0.000120 -0.000004 0.00% 15:49:33

Dash

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DASH/PLN 3,180.6 3,375.0 2,900.0 -127.0 -3.84% 15:49:28
DASH/EUR 745.00 770.00 675.60 -18.99 -2.49% 15:48:20
DASH/RUB 55,000 57,980 51,000 -1944 -3.42% 15:49:34
DASH/USD 960.00 993.99 886.13 -9.90 -1.02% 15:49:32
DASH/KRW 1,023,500 1,073,500 971,000 -26800 -2.55% 15:49:27
DASH/CNH 6,136.4 5,691.8 6,105.5 +111.9 +1.83% 15:49:21
DASH/BTC 0.051374 0.058000 0.046000 -0.005849 -10.25% 15:48:34
DASH/ETH 1.31674 1.40307 1.29151 -0.06355 -4.64% 15:49:17
DASH/XMR 2.9218 2.9899 2.8000 -0.0138 -0.47% 15:49:22

DECENT

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DCT/BTC 0.000045 0.000058 0.000039 -0.000010 0.00% 15:49:21

Decred

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DCR/USD 70.1786 73.3250 62.7966 +1.0119 +1.47% 15:49:25
DCR/BTC 0.003927 0.004490 0.003562 -0.000556 -12.47% 15:49:24

DigiByte

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DGB/BTC 0.000002 0.000002 0.000001 -0.000001 0.00% 15:49:22
DGB/ETH 0.000031 0.000035 0.000025 0.000000 0.00% 15:48:07

DigitalNote

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XDN/USD 0.003732 0.003933 0.003174 +0.000286 +8.33% 15:49:25

DigixDAO

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DGD/USD 135.96 144.70 128.34 -1.48 -1.08% 15:49:33
DGD/BTC 0.007905 0.008889 0.007150 -0.000632 -7.40% 15:47:33
DGD/ETH 0.21452 0.23000 0.20000 -0.00931 -4.43% 15:48:11

District0x

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DNT/USD 0.059211 0.064831 0.044614 -0.005073 -7.94% 15:49:31
DNT/BTC 0.000003 0.000004 0.000003 -0.000001 0.00% 15:49:06
DNT/ETH 0.000087 0.000096 0.000069 -0.000007 0.00% 15:49:28

Dogecoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DOGE/USD 0.003535 0.003761 0.003346 -0.000062 0.00% 15:49:21
DOGE/BTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 15:49:22

Edgeless

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EDG/USD 1.39548 1.47707 1.30381 -0.07685 -5.24% 15:49:33
EDG/BTC 0.000080 0.000092 0.000070 -0.000012 0.00% 15:49:23
EDG/ETH 0.002043 0.002210 0.002000 -0.000135 -6.22% 15:49:31

Einsteinium

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EMC2/USD 1.9107 2.1121 1.4483 +0.2878 +17.73% 15:49:25
EMC2/BTC 0.000108 0.000122 0.000083 0.000008 0.00% 15:49:29

Emercoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EMC/BTC 0.000079 0.000080 0.000071 0.000002 0.00% 15:48:15

EOS

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EOS/USD 8.0570 8.5856 6.7488 -0.1830 -2.23% 15:49:32
EOS/CNY 4.8600 4.8600 4.8600 +0.0000 +0.00% 0:00:49
EOS/BTC 0.000464 0.000535 0.000375 -0.000045 0.00% 15:48:37
EOS/ETH 0.011897 0.013800 0.010074 -0.000080 0.00% 15:49:25

Ethereum

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ETH/JPY 75,497 78,303 77,262 -4496 -5.50% 15:49:19
ETH/KRW 781,850 791,750 722,000 -5550 -0.70% 15:49:30
ETH/CNY 1,969.0 1,937.0 1,937.0 +0.0 +0.00% 15:49:22
ETH/IDR 9,759,000 10,090,000 8,749,000 -100000 -1.12% 15:49:11
ETH/CNH 4,567.9 4,467.0 4,671.7 -253.5 -5.15% 15:49:20
ETH/GBP 415.00 419.00 350.00 -4.00 -0.95% 15:48:18
ETH/PLN 2,490.0 2,473.8 2,117.0 -60.8 -2.55% 15:49:25
ETH/TRY 2,800.0 2,897.0 2,401.0 -45.0 -1.58% 15:49:24
ETH/EUR 594.91 610.00 540.00 -4.09 -0.68% 15:49:32
ETH/RUB 42,238 42,750 37,077 -92 -0.22% 15:49:21
ETH/UAH 19,950.0 20,500.0 16,001.0 +184.3 +0.93% 15:49:22
ETH/USD 691.00 699.00 615.00 -7.19 -1.03% 15:49:36
ETH/CAD 809.87 799.99 705.00 -15.16 -1.90% 15:46:53
ETH/BTC 0.039360 0.042270 0.034000 -0.002910 -6.88% 15:49:30
ETH/LTC 2.2393 2.5900 2.2125 -0.2694 -10.74% 15:49:33
LTC/ETH 0.44880 0.44880 0.39278 +0.04788 +12.05% 15:49:12
DASH/ETH 1.31674 1.40307 1.29151 -0.06355 -4.64% 15:49:17
Zcash/ETH 0.68500 0.77373 0.64231 -0.07755 -10.34% 15:49:25
EOS/ETH 0.011897 0.013800 0.010074 -0.000080 0.00% 15:49:25
ETC/ETH 0.044500 0.048798 0.043472 -0.001987 -4.28% 15:48:38
BCH/ETH 2.5552 2.9800 2.4969 -0.3061 -10.78% 15:48:40
XRP/ETH 0.001165 0.001470 0.000967 -0.000122 -9.48% 15:47:40
ANS/ETH 0.068388 0.077781 0.066000 -0.005387 -7.30% 15:49:07
IOT/ETH 0.005448 0.006550 0.004100 +0.000110 +2.07% 15:49:10
QTUM/ETH 0.030257 0.032651 0.025563 +0.001442 +5.15% 15:49:27
STRAT/ETH 0.014131 0.015599 0.013538 -0.000441 -3.10% 15:47:36
XEM/ETH 0.000868 0.000897 0.000750 0.000007 0.00% 15:49:17
WAVES/ETH 0.019889 0.021282 0.018600 -0.000011 0.00% 15:49:17
BTS/ETH 0.000490 0.000535 0.000350 -0.000010 0.00% 15:47:37
SC/ETH 0.000016 0.000018 0.000014 0.000000 0.00% 15:49:21
XMR/ETH 0.45857 0.54000 0.44201 -0.03941 -8.04% 15:48:44
LSK/ETH 0.014642 0.018779 0.014100 -0.001417 -8.86% 15:47:34
OMG/ETH 0.015641 0.017432 0.015183 -0.001251 -7.50% 15:48:47
MCO/ETH 0.021797 0.032889 0.021000 -0.002319 -9.61% 15:49:29
PAY/ETH 0.003525 0.003770 0.003386 -0.000197 -5.34% 15:49:31
BNT/ETH 0.005519 0.005799 0.005354 +0.000151 +2.81% 15:48:28
SNT/ETH 0.000106 0.000112 0.000098 -0.000004 0.00% 15:49:12
SNGLS/ETH 0.000221 0.000249 0.000208 -0.000028 0.00% 15:48:52
CVC/ETH 0.000599 0.000708 0.000587 -0.000074 0.00% 15:49:28
ADX/ETH 0.001854 0.001940 0.001796 -0.000029 0.00% 15:49:29
DGB/ETH 0.000031 0.000035 0.000025 0.000000 0.00% 15:48:07
TKN/ETH 0.002100 0.003200 0.001581 -0.000192 -9.71% 0:00:49
BAT/ETH 0.000335 0.000365 0.000327 -0.000012 0.00% 15:49:12
CFI/ETH 0.000203 0.000263 0.000198 -0.000022 0.00% 15:48:11
DGD/ETH 0.21452 0.23000 0.20000 -0.00931 -4.43% 15:48:11
ANT/ETH 0.003817 0.004000 0.003502 -0.000001 0.00% 15:48:11
STORJ/ETH 0.001514 0.001680 0.001425 0.000046 0.00% 15:48:12
ZRX/ETH 0.000530 0.000570 0.000482 -0.000026 0.00% 15:48:55
GNT/ETH 0.000562 0.000650 0.000549 -0.000053 0.00% 15:49:12
GNO/ETH 0.21576 0.23800 0.20225 +0.00410 +1.94% 15:49:26
BQX/ETH 0.002050 0.002220 0.001935 -0.000010 0.00% 15:49:13
BNB/ETH 0.005229 0.005533 0.004322 +0.000617 +13.37% 15:48:19
ICN/ETH 0.002350 0.002538 0.002203 -0.000155 -6.47% 15:49:02
DNT/ETH 0.000087 0.000096 0.000069 -0.000007 0.00% 15:49:28
BTM/ETH 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 15:48:26
TNT/ETH 0.000140 0.000160 0.000125 -0.000003 0.00% 15:47:30
STX/ETH 0.000912 0.001031 0.000608 +0.000182 +25.10% 15:49:24
EDG/ETH 0.002043 0.002210 0.002000 -0.000135 -6.22% 15:49:31
FUN/ETH 0.000059 0.000062 0.000050 0.000000 0.00% 15:48:15
MGO/ETH 0.000937 0.001102 0.000928 -0.000059 0.00% 15:49:12
BTG/ETH 0.42778 0.45920 0.41651 -0.02891 -6.45% 15:48:33
ETP/ETH 0.005013 0.005495 0.004450 +0.000101 +2.06% 15:49:27
RKC/ETH 0.001640 0.001500 0.001110 -0.000057 0.00% 15:49:23
XLM/ETH 0.000280 0.000309 0.000221 0.000012 0.00% 15:48:18
FCT/ETH 0.043100 0.052900 0.040503 -0.002661 -5.82% 15:48:19
MTL/ETH 0.009340 0.009900 0.008370 -0.000076 0.00% 15:48:19
CDT/ETH 0.000128 0.000151 0.000120 -0.000004 0.00% 15:49:33
HSR/ETH 0.025412 0.028464 0.024665 -0.001955 -7.15% 15:48:59
BCC/ETH 0.59975 0.75658 0.43144 -0.07987 -13.31% 15:49:24
TRX/ETH 0.000025 0.000029 0.000018 0.000000 0.00% 15:49:13
POWR/ETH 0.000978 0.001110 0.000950 -0.000072 0.00% 15:49:18
GUP/ETH 0.000687 0.000748 0.000679 -0.000026 0.00% 15:49:14
PTOY/ETH 0.000458 0.000500 0.000448 -0.000036 0.00% 15:49:15
ADA/ETH 0.000315 0.000438 0.000250 -0.000059 0.00% 15:49:22
PPT/ETH 0.068799 0.070000 0.054200 +0.006313 +10.11% 15:47:44
ARK/ETH 0.006373 0.007167 0.006175 -0.000226 -3.42% 15:47:45
REP/ETH 0.052321 0.055998 0.050500 -0.001637 -3.06% 15:49:28
MLN/ETH 0.11443 0.12200 0.11360 +0.00019 +0.17% 15:49:18
WINGS/ETH 0.000858 0.001022 0.000849 -0.000036 0.00% 15:49:20
STEEM/ETH 0.002712 0.003000 0.002400 -0.000215 -7.63% 15:49:28
KMD/ETH 0.006584 0.007337 0.005186 +0.000521 +8.98% 15:47:49
SALT/ETH 0.012393 0.015900 0.011707 -0.001103 -8.17% 15:48:35
BCD/ETH 0.061570 0.070000 0.058790 -0.003660 -5.72% 15:47:54
QASH/ETH 0.000983 0.001144 0.000782 -0.000112 -10.33% 15:49:27
VERI/ETH 0.32907 0.35750 0.28500 -0.06500 -18.57% 15:49:27
YOYOW/ETH 0.000460 0.000524 0.000431 -0.000037 0.00% 15:49:27

Ethereum Classic

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ETC/USD 30.500 31.960 26.870 -0.620 -1.99% 15:49:23
ETC/EUR 25.521 26.848 23.251 -0.790 -3.00% 15:48:35
ETC/KRW 34,840 36,670 32,600 -630 -1.78% 15:49:32
ETC/CNY 81.16 81.00 81.00 +0.00 +0.00% 0:00:49
ETC/IDR 431,000 458,000 400,000 -15100 -3.38% 15:49:21
ETC/BTC 0.001743 0.001947 0.001531 -0.000184 -9.55% 15:48:35
ETC/ETH 0.044500 0.048798 0.043472 -0.001987 -4.28% 15:48:38

Factom

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
FCT/BTC 0.001698 0.002161 0.001387 -0.000257 -13.20% 15:49:23
FCT/ETH 0.043100 0.052900 0.040503 -0.002661 -5.82% 15:48:19

Fantomcoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
FCN/BTC 0.000023 0.000024 0.000021 0.000000 0.00% 15:49:25

Fiji Dollar

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
FJD/USD 0.4819 0.4872 0.4779 -0.0064 -1.31% 15:49:25
USD/FJD 2.0850 2.0925 2.0526 +0.0134 +0.65% 15:49:30
AUD/FJD 1.5987 1.6064 1.5716 +0.0106 +0.67% 15:49:28
EUR/FJD 2.4303 2.4374 2.4152 -0.0169 -0.69% 15:49:32
GBP/FJD 2.7793 2.7979 2.7551 -0.0030 -0.11% 15:49:30

FirstBlood

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
1ST/USD 0.00000 0.39352 0.39352 0.00000 0.00% 15:49:11
1ST/BTC 0.000037 0.000055 0.000029 -0.000010 0.00% 15:47:57

French Pacific Franc

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EUR/XPF 119.260 119.260 119.260 0.000 0.00% 15:49:25
GBP/XPF 135.520 136.340 135.160 -1.145 -0.84% 15:49:32
USD/XPF 101.700 101.525 101.110 -0.050 -0.05% 15:49:30

FunFair

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
FUN/BTC 0.000002 0.000003 0.000002 -0.000001 0.00% 15:49:12
FUN/ETH 0.000059 0.000062 0.000050 0.000000 0.00% 15:48:15

GameCredits

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GAME/PLN 8.5600 9.5500 8.0000 -0.6300 -6.89% 15:49:28
GAME/BTC 0.000139 0.000163 0.000125 -0.000016 0.00% 15:49:23

Gas

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GAS/BTC 0.001269 0.001590 0.001144 -0.000223 -14.95% 15:49:28

Gnosis

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GNO/USD 148.63 150.84 134.42 +7.30 +5.22% 15:49:33
GNO/BTC 0.008500 0.009188 0.007403 -0.000258 -2.95% 15:49:25
GNO/ETH 0.21576 0.23800 0.20225 +0.00410 +1.94% 15:49:26

Golem

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GNT/USD 0.38077 0.42038 0.35831 -0.03298 -7.97% 15:49:31
GNT/BTC 0.000022 0.000026 0.000020 -0.000004 0.00% 15:49:29
GNT/ETH 0.000562 0.000650 0.000549 -0.000053 0.00% 15:49:12

Hshare

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
HSR/USD 17.786 18.817 15.640 +0.135 +0.76% 15:49:25
HSR/CNY 45.00 44.86 44.86 +0.00 +0.00% 0:00:49
HSR/BTC 0.000996 0.001156 0.000882 -0.000146 -12.83% 15:48:17
HSR/ETH 0.025412 0.028464 0.024665 -0.001955 -7.15% 15:48:59

Iconomi

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ICN/USD 1.55477 1.55922 1.33476 +0.06996 +4.71% 15:49:32
ICN/BTC 0.000089 0.000092 0.000080 -0.000003 0.00% 15:49:12
ICN/ETH 0.002350 0.002538 0.002203 -0.000155 -6.47% 15:49:02

IExec RLC

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
RLC/USD 0.75123 0.80938 0.70966 -0.04693 -5.88% 15:49:12
RLC/BTC 0.000050 0.000073 0.000037 -0.000014 0.00% 15:49:23

IOTA

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
IOT/USD 3.8749 4.1880 3.2522 +0.1344 +3.59% 15:49:27
IOT/BTC 0.000213 0.000249 0.000177 -0.000009 0.00% 15:49:02
IOT/ETH 0.005448 0.006550 0.004100 +0.000110 +2.07% 15:49:10
IOT/BNB 1.04000 1.32099 0.80000 -0.15474 -12.95% 15:47:41

Komodo

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
KMD/USD 4.5000 4.6250 3.4831 +0.8189 +22.30% 15:49:25
KMD/BTC 0.000252 0.000274 0.000209 0.000025 0.00% 15:49:04
KMD/ETH 0.006584 0.007337 0.005186 +0.000521 +8.98% 15:47:49

Lisk

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
LSK/PLN 34.830 38.400 32.890 -2.610 -6.98% 15:49:28
LSK/USD 9.6600 10.9400 8.0000 -0.5300 -5.20% 15:49:27
LSK/BTC 0.000574 0.000670 0.000510 -0.000079 0.00% 15:49:29
LSK/ETH 0.014642 0.018779 0.014100 -0.001417 -8.86% 15:47:34

Litecoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
LTC/JPY 31,539 32,712 31,475 -2538 -7.46% 15:49:21
LTC/KRW 345,950 350,000 280,000 +30800 +9.77% 15:49:25
LTC/CNY 344.10 334.10 334.10 0.00 0.00% 0:00:49
LTC/IDR 4,310,000 4,340,000 3,503,000 +100000 +8.87% 15:49:24
LTC/CNH 1,926.9 1,835.5 1,926.9 -121.9 -5.95% 15:49:22
LTC/PLN 1,078.0 1,088.7 890.0 +89.0 +9.09% 15:49:27
LTC/EUR 229.52 221.35 224.81 -20.04 -8.02% 15:49:22
LTC/RUB 18,990.0 18,950.0 14,990.4 +2145.9 +12.74% 15:49:22
LTC/USD 306.04 306.29 247.75 +35.68 +13.26% 15:49:31
LTC/BRL 1,049.6 1,051.1 850.0 +55.0 +5.53% 15:49:32
LTC/BTC 0.017593 0.017839 0.013841 +0.000691 +4.10% 15:49:17
BTC/LTC 162.07 160.57 160.57 0.00 0.00% 0:00:49
LTC/ETH 0.44880 0.44880 0.39278 +0.04788 +12.05% 15:49:12
ETH/LTC 2.2393 2.5900 2.2125 -0.2694 -10.74% 15:49:33
LTC/XMR 1.00198 1.00514 0.82748 +0.14012 +16.26% 15:49:21
DASH/LTC 4.7800 4.7560 4.7560 +0.0000 +0.00% 0:00:49

MaidSafeCoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MAID/USD 0.45500 0.49769 0.42300 -0.00483 -1.05% 15:49:21
MAID/BTC 0.000026 0.000029 0.000025 -0.000002 0.00% 15:49:22

Matchpool

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GUP/USD 0.46725 0.48185 0.43600 -0.01200 -2.50% 15:49:14
GUP/BTC 0.000027 0.000030 0.000024 -0.000003 0.00% 15:49:13
GUP/ETH 0.000687 0.000748 0.000679 -0.000026 0.00% 15:49:14

Melon

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MLN/USD 77.789 77.789 72.942 +0.233 +0.30% 15:49:33
MLN/BTC 0.004199 0.004890 0.004001 -0.000249 -5.60% 15:49:14
MLN/ETH 0.11443 0.12200 0.11360 +0.00019 +0.17% 15:49:18

Metal

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MTL/BTC 0.000353 0.000380 0.000304 -0.000018 0.00% 15:49:09
MTL/ETH 0.009340 0.009900 0.008370 -0.000076 0.00% 15:48:19

Metaverse ETP

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ETP/USD 3.4103 3.7000 3.0000 -0.0503 -1.47% 15:49:27
ETP/BTC 0.000190 0.000230 0.000170 -0.000010 0.00% 15:49:24
ETP/ETH 0.005013 0.005495 0.004450 +0.000101 +2.06% 15:49:27

MobileGo

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MGO/USD 0.63610 0.70263 0.61628 -0.03010 -4.54% 15:49:33
MGO/BTC 0.000037 0.000047 0.000034 -0.000005 0.00% 15:49:29
MGO/ETH 0.000937 0.001102 0.000928 -0.000059 0.00% 15:49:12

Monaco

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MCO/USD 14.8378 16.9011 14.1851 -1.5261 -9.36% 15:49:31
MCO/BTC 0.000852 0.001057 0.000783 -0.000160 -15.83% 15:49:29
MCO/ETH 0.021797 0.032889 0.021000 -0.002319 -9.61% 15:49:29

MonaCoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MONA/USD 14.5000 14.5965 13.2542 +0.4583 +3.27% 15:49:25
MONA/BTC 0.000812 0.000868 0.000782 -0.000046 0.00% 15:48:35

Monero

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XMR/USD 312.30 320.00 292.00 -6.10 -1.91% 15:49:23
XMR/EUR 259.00 267.80 241.00 -6.00 -2.26% 15:48:26
XMR/KRW 352,300 366,000 331,200 -10000 -2.77% 15:49:29
XMR/BTC 0.017702 0.019659 0.016418 -0.001933 -9.89% 15:49:25
XMR/ETH 0.45857 0.54000 0.44201 -0.03941 -8.04% 15:48:44
LTC/XMR 1.00198 1.00514 0.82748 +0.14012 +16.26% 15:49:21
DASH/XMR 2.9218 2.9899 2.8000 -0.0138 -0.47% 15:49:22
Zcash/XMR 1.51605 1.66763 1.40100 -0.10525 -6.52% 15:49:22

NAV Coin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
NAV/BTC 0.000132 0.000145 0.000110 -0.000012 0.00% 15:48:12

NEM

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XEM/USD 0.59151 0.61500 0.49500 -0.01322 -2.20% 15:49:20
XEM/BTC 0.000033 0.000036 0.000027 -0.000003 0.00% 15:49:15
XEM/ETH 0.000868 0.000897 0.000750 0.000007 0.00% 15:49:17

NEO

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ANS/USD 45.840 50.980 40.810 -4.490 -8.97% 15:49:25
ANS/BTC 0.002630 0.003190 0.002330 -0.000350 -11.78% 15:49:23
ANS/ETH 0.068388 0.077781 0.066000 -0.005387 -7.30% 15:49:07
ANS/BNB 13.1830 17.2100 12.0610 -2.9940 -18.86% 15:47:46

New Zealand Dollar

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
NZD/AUD 0.9152 0.9160 0.9107 +0.0041 +0.45% 15:49:30
AUD/NZD 1.0930 1.0981 1.0916 -0.0048 -0.44% 15:49:24
BTC/NZD 26,478.3 26,475.9 22,757.5 +1250.1 +5.18% 15:49:31
NZD/JPY 78.99 78.97 78.40 +0.48 +0.61% 15:49:24
JPY/NZD 0.01267 0.01276 0.01266 -0.00010 -0.78% 15:49:25
NZD/THB 22.7931 22.8945 22.6890 +0.0886 +0.39% 15:49:28
NZD/SGD 0.9448 0.9469 0.9390 +0.0042 +0.45% 15:49:25
SGD/NZD 1.0591 1.0648 1.0563 -0.0054 -0.51% 15:49:27
NZD/HKD 5.4770 5.4975 5.4494 +0.0183 +0.34% 15:49:25
HKD/NZD 0.1826 0.1835 0.1820 -0.0008 -0.44% 15:49:08
NZD/KRW 763.040 766.365 759.820 +1.530 +0.20% 15:49:30
NZD/INR 44.917 45.109 44.884 -0.006 -0.01% 15:49:30
NZD/TWD 21.6490 21.0580 21.0180 +0.0360 +0.17% 15:49:32
TWD/NZD 0.04765 0.04775 0.04741 -0.00010 -0.21% 15:49:20
NZD/CNY 4.6350 4.6482 4.6120 +0.0191 +0.41% 15:49:30
CNY/NZD 0.2159 0.2168 0.2151 -0.0008 -0.37% 15:49:06
NZD/IDR 9,675.20 9,580.20 9,474.55 +63.75 +0.67% 15:49:30
NZD/MYR 2.8613 2.8744 2.8474 +0.0124 +0.44% 15:49:30
MYR/NZD 0.3497 0.3512 0.3479 -0.0017 -0.48% 15:49:28
NZD/PHP 35.36 35.50 35.19 +0.14 +0.40% 15:49:13
NZD/PKR 77.217 77.227 76.831 +0.298 +0.39% 15:49:30
NZD/LKR 107.39 108.13 106.95 +0.33 +0.31% 15:49:13
NZD/NPR 72.83 72.68 71.81 -0.07 -0.10% 15:49:13
NZD/GBP 0.5260 0.5272 0.5197 +0.0060 +1.15% 15:49:30
GBP/NZD 1.9020 1.9242 1.8969 -0.0215 -1.12% 15:49:28
NZD/CHF 0.6955 0.6961 0.6902 +0.0047 +0.68% 15:49:38
CHF/NZD 1.4382 1.4487 1.4367 -0.0099 -0.68% 15:49:26
NZD/DKK 4.4322 4.4428 4.4118 +0.0171 +0.39% 15:49:33
DKK/NZD 0.2257 0.2267 0.2251 -0.0009 -0.40% 15:49:07
NZD/NOK 5.8380 5.8433 5.7909 +0.0411 +0.71% 15:48:13
NOK/NZD 0.1713 0.1727 0.1711 -0.0013 -0.75% 15:48:12
NZD/PLN 2.5078 2.5198 2.5030 +0.0023 +0.09% 15:49:33
PLN/NZD 0.3989 0.3995 0.3969 -0.0005 -0.13% 15:49:14
NZD/TRY 2.7123 2.7275 2.7090 -0.0020 -0.07% 15:49:13
TRY/NZD 0.3687 0.3692 0.3667 +0.0002 +0.05% 15:49:18
NZD/HUF 186.806 187.430 186.282 +0.385 +0.21% 15:49:02
NZD/CZK 15.3060 15.3395 15.2325 +0.0565 +0.37% 15:49:33
NZD/EUR 0.5954 0.5967 0.5924 +0.0029 +0.49% 15:49:30
EUR/NZD 1.6804 1.6874 1.6759 -0.0063 -0.37% 15:49:38
NZD/SEK 5.9375 5.9446 5.8867 +0.0426 +0.72% 15:49:28
SEK/NZD 0.1685 0.1698 0.1682 -0.0013 -0.77% 15:49:16
NZD/ISK 74.14 74.28 73.49 +0.41 +0.55% 15:49:13
NZD/RON 2.7602 2.7646 2.7441 +0.0110 +0.40% 15:49:13
NZD/RUB 41.21 41.45 41.01 +0.18 +0.44% 15:49:13
NZD/BYN 1.4232 1.4292 1.4127 +0.0068 +0.48% 15:49:23
NZD/LTL 2.0558 2.0634 2.0473 +0.0070 +0.34% 15:49:13
NZD/USD 0.7008 0.7034 0.6979 +0.0023 +0.33% 15:49:24
USD/NZD 1.4271 1.4327 1.4217 -0.0051 -0.36% 15:49:23
NZD/MXN 13.3997 13.4751 13.3414 +0.0390 +0.29% 15:49:13
MXN/NZD 0.07464 0.07496 0.07421 -0.00020 -0.27% 15:49:11
NZD/CAD 0.8965 0.8990 0.8927 +0.0029 +0.32% 15:49:38
CAD/NZD 1.1160 1.1199 1.1124 -0.0036 -0.32% 15:49:30
NZD/ZAR 9.3059 9.4832 9.2985 -0.1306 -1.38% 15:49:28
ZAR/NZD 0.1076 0.1076 0.1054 +0.0015 +1.42% 15:49:21
NZD/EGP 12.5394 12.5680 12.4652 +0.0495 +0.40% 15:49:13
NZD/MAD 6.6485 6.6540 6.6047 +0.0224 +0.34% 15:49:13
NZD/KES 73.48 72.63 72.09 +0.14 +0.20% 15:49:13
NZD/NAD 9.3161 9.4853 9.3123 -0.1043 -1.11% 15:49:13
NZD/XAF 389.72 391.50 387.10 +2.46 +0.64% 15:49:13
NZD/XOF 409.97 408.27 388.84 +2.09 +0.52% 15:49:13
NZD/AED 2.5745 2.5836 2.5634 +0.0088 +0.34% 15:49:12
AED/NZD 0.3886 0.3901 0.3871 -0.0014 -0.36% 15:49:02
NZD/ILS 2.4677 2.4810 2.4573 +0.0083 +0.34% 15:49:13
ILS/NZD 0.4054 0.4070 0.4031 -0.0014 -0.34% 15:49:09
NZD/JOD 0.4986 0.4987 0.4948 +0.0017 +0.34% 15:49:13
NZD/SAR 2.6298 2.6380 2.6166 +0.0091 +0.35% 15:49:13
SAR/NZD 0.3806 0.3821 0.3791 -0.0014 -0.37% 15:49:16
NZD/BHD 0.2660 0.2652 0.2631 +0.0009 +0.34% 15:49:13
NZD/OMR 0.2707 0.2709 0.2688 +0.0008 +0.30% 15:49:13
NZD/QAR 2.5579 2.5604 2.5404 +0.0087 +0.34% 15:49:13
NZD/LBP 1,061.71 1,069.94 1,056.57 +3.98 +0.38% 15:49:13
NZD/ARS 12.3398 12.3682 12.1616 +0.1629 +1.34% 15:49:12
ARS/NZD 0.08107 0.08221 0.08086 -0.00110 -1.34% 15:49:02
NZD/BRL 2.3245 2.3508 2.3224 -0.0106 -0.45% 15:49:13
BRL/NZD 0.4305 0.4306 0.4254 +0.0019 +0.44% 15:49:04
NZD/CLP 447.67 452.66 445.88 +1.25 +0.28% 15:49:13
NZD/VEF 7.6829 7.6978 6.9755 +0.6997 +10.02% 15:49:13
VEF/NZD 0.1302 0.1433 0.1299 -0.0131 -9.14% 15:49:20
NZD/BBD 1.4329 1.4126 1.3967 +0.0059 +0.42% 15:49:12
NZD/JMD 88.81 88.44 87.48 +0.23 +0.26% 15:49:13
NZD/XCD 1.9040 1.9010 1.8861 +0.0065 +0.34% 15:49:13
NZD/PAB 0.7159 0.7058 0.6978 +0.0029 +0.42% 15:49:13

Nexus

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
NXS/BTC 0.000185 0.000205 0.000160 -0.000006 0.00% 15:47:37

Nxt

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
NXT/USD 0.68100 0.70821 0.59445 -0.01072 -1.56% 15:49:22
NXT/BTC 0.000039 0.000043 0.000034 -0.000003 0.00% 15:49:21

Omisego

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
OMG/USD 10.6990 11.5000 9.8000 -0.6290 -5.55% 15:48:18
OMG/BTC 0.000606 0.000713 0.000535 -0.000088 0.00% 15:48:45
OMG/ETH 0.015641 0.017432 0.015183 -0.001251 -7.50% 15:48:47

Papua New Guinean Kina

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EUR/PGK 3.8764 3.8049 3.7964 -0.0085 -0.22% 15:49:22
GBP/PGK 4.3986 4.3400 4.3079 -0.0093 -0.22% 15:49:35
USD/PGK 3.2514 3.2464 3.2185 +0.0014 +0.04% 15:49:24

Particl

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PART/BTC 0.000551 0.000659 0.000530 -0.000053 0.00% 15:47:57

Patientory

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PTOY/USD 0.30957 0.33414 0.28321 -0.02069 -6.26% 15:49:16
PTOY/BTC 0.000018 0.000021 0.000016 -0.000002 0.00% 15:49:14
PTOY/ETH 0.000458 0.000500 0.000448 -0.000036 0.00% 15:49:15

PIVX

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PIVX/USD 5.4107 5.9180 4.7845 -0.0975 -1.77% 15:49:25
PIVX/BTC 0.000304 0.000361 0.000277 -0.000048 0.00% 15:47:55

Polybius

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PLBT/BTC 0.000325 0.000389 0.000311 -0.000033 0.00% 15:49:25

Populous

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PPT/USD 47.2500 47.5446 37.5776 +4.9240 +11.71% 15:49:25
PPT/BTC 0.002646 0.002675 0.002150 0.000025 0.00% 15:47:48
PPT/ETH 0.068799 0.070000 0.054200 +0.006313 +10.11% 15:47:44

Power Ledger

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
POWR/USD 0.6786 0.7417 0.5789 -0.0427 -5.92% 15:49:25
POWR/BTC 0.000038 0.000046 0.000032 -0.000006 0.00% 15:49:17
POWR/ETH 0.000978 0.001110 0.000950 -0.000072 0.00% 15:49:18
POWR/BNB 0.18895 0.24200 0.18002 -0.04025 -17.57% 15:49:19

QASH

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
QASH/USD 0.68300 0.78000 0.58000 -0.05478 -7.42% 15:49:27
QASH/BTC 0.000039 0.000046 0.000033 -0.000006 0.00% 15:49:27
QASH/ETH 0.000983 0.001144 0.000782 -0.000112 -10.33% 15:49:27

Qtum

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
QTUM/USD 21.1830 21.7000 16.2000 +1.6930 +8.70% 15:49:37
QTUM/KRW 23,520.0 25,500.0 19,900.0 +390.0 +1.69% 15:49:30
QTUM/CNY 79.57 79.01 79.01 +0.00 +0.00% 0:00:49
QTUM/BTC 0.001179 0.001230 0.000921 -0.000037 0.00% 15:49:27
QTUM/ETH 0.030257 0.032651 0.025563 +0.001442 +5.15% 15:49:27

Ripple

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XRP/USD 0.80970 0.97000 0.67351 -0.08990 -10.10% 15:49:36
XRP/EUR 0.65000 0.74000 0.52500 -0.07775 -10.68% 15:48:18
XRP/KRW 896.00 981.00 727.00 -39.00 -4.17% 15:49:32
XRP/IDR 11,200.0 12,359.0 9,000.0 -751.0 -6.28% 15:49:20
XRP/BTC 0.000045 0.000065 0.000037 -0.000009 0.00% 15:49:22
XRP/ETH 0.001165 0.001470 0.000967 -0.000122 -9.48% 15:47:40

Royal Kingdom Coin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
RKC/ETH 0.001640 0.001500 0.001110 -0.000057 0.00% 15:49:23

SALT

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
SALT/USD 8.3112 9.0369 7.5000 -0.6785 -7.57% 15:49:20
SALT/BTC 0.000488 0.000580 0.000460 -0.000075 0.00% 15:48:35
SALT/ETH 0.012393 0.015900 0.011707 -0.001103 -8.17% 15:48:35

SegWit2x

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
B2X/USD 199.75 199.90 173.00 +7.43 +4.06% 15:49:23
B2X/BTC 0.010830 0.014900 0.010020 -0.000290 -2.66% 15:49:23

Siacoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
SC/USD 0.017857 0.018182 0.016393 +0.001500 +9.15% 15:49:25
SC/BTC 0.000001 0.000001 0.000000 0.000001 0.00% 15:49:19
SC/ETH 0.000016 0.000018 0.000014 0.000000 0.00% 15:49:21

SingularDTV

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
SNGLS/USD 0.14984 0.16052 0.14247 -0.00995 -6.23% 15:49:33
SNGLS/BTC 0.000009 0.000010 0.000008 -0.000001 0.00% 15:48:50
SNGLS/ETH 0.000221 0.000249 0.000208 -0.000028 0.00% 15:48:52

Status

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
SNT/USD 0.071862 0.075456 0.061087 -0.003376 -4.51% 15:49:11
SNT/BTC 0.000004 0.000005 0.000003 -0.000001 0.00% 15:49:08
SNT/ETH 0.000106 0.000112 0.000098 -0.000004 0.00% 15:49:12

Steem

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
STEEM/USD 2.0536 2.0893 1.7759 +0.0029 +0.14% 15:49:25
STEEM/BTC 0.000102 0.000120 0.000099 -0.000017 0.00% 15:49:20
STEEM/ETH 0.002712 0.003000 0.002400 -0.000215 -7.63% 15:49:28

Stellar Lumens

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XLM/USD 0.19300 0.21800 0.14900 +0.00773 +4.18% 15:49:25
XLM/BTC 0.000011 0.000012 0.000009 0.000000 0.00% 15:49:19
XLM/ETH 0.000280 0.000309 0.000221 0.000012 0.00% 15:48:18

Storj

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
STORJ/USD 1.02182 1.03206 0.95888 +0.00627 +0.62% 15:49:10
STORJ/BTC 0.000058 0.000063 0.000052 -0.000005 0.00% 15:49:05
STORJ/ETH 0.001514 0.001680 0.001425 0.000046 0.00% 15:48:12

Stox

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
STX/USD 0.63088 0.65999 0.43695 +0.12976 +26.07% 15:49:26
STX/BTC 0.000037 0.000037 0.000028 0.000005 0.00% 15:49:28
STX/ETH 0.000912 0.001031 0.000608 +0.000182 +25.10% 15:49:24

Stratis

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
STRAT/USD 9.6700 10.1500 9.0000 -0.1300 -1.33% 15:49:22
STRAT/BTC 0.000549 0.000614 0.000501 -0.000048 0.00% 15:48:42
STRAT/ETH 0.014131 0.015599 0.013538 -0.000441 -3.10% 15:47:36

SysCoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
SYS/BTC 0.000025 0.000028 0.000022 -0.000002 0.00% 15:49:23

TenX

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PAY/USD 2.3968 2.5201 2.1500 -0.1233 -4.89% 15:49:31
PAY/BTC 0.000137 0.000157 0.000121 -0.000018 0.00% 15:49:29
PAY/ETH 0.003525 0.003770 0.003386 -0.000197 -5.34% 15:49:31

Tether

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
USDT/USD 1.00430 1.02000 1.00270 +0.00110 +0.11% 15:48:53
BTC/USDT 17,723.4 18,000.0 15,901.0 +1655.9 +10.31% 15:49:23

Tierion

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
TNT/USD 0.093858 0.098554 0.082044 -0.003206 -3.33% 15:49:29
TNT/BTC 0.000005 0.000006 0.000005 -0.000001 0.00% 15:47:29
TNT/ETH 0.000140 0.000160 0.000125 -0.000003 0.00% 15:47:30

TokenCard

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
TKN/USD 1.00606 1.08800 0.93603 -0.07761 -7.16% 15:49:33
TKN/BTC 0.000000 0.000090 0.000045 0.000000 0.02% 0:00:49
TKN/ETH 0.002100 0.003200 0.001581 -0.000192 -9.71% 0:00:49

Triggers 

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
TRIG/BTC 0.000053 0.000065 0.000050 -0.000008 0.00% 15:48:19

TRON

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
TRX/USD 0.016932 0.018900 0.010519 -0.000980 -5.97% 15:49:35
TRX/BTC 0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 -1.00% 15:49:13
TRX/ETH 0.000025 0.000029 0.000018 0.000000 0.00% 15:49:13

Ubiq

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
UBQ/BTC 0.000124 0.000150 0.000106 -0.000023 0.00% 15:49:25

Vanuatu Vatu

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
USD/VUV 117.000 115.000 115.000 0.000 0.00% 14/12

Verge

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XVG/BTC 0.000001 0.000002 0.000001 0.000000 -16.00% 15:49:14

VeriCoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
VRC/BTC 0.000056 0.000072 0.000047 -0.000016 0.00% 15:49:27

Veritaseum

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
VERI/USD 227.02 235.29 201.00 -33.27 -14.20% 15:49:27
VERI/BTC 0.011588 0.015845 0.010814 -0.002373 -17.00% 15:49:26
VERI/ETH 0.32907 0.35750 0.28500 -0.06500 -18.57% 15:49:27

Vertcoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
VTC/USD 7.9643 8.1639 7.0351 +0.0441 +0.56% 15:49:25
VTC/BTC 0.000441 0.000501 0.000400 -0.000050 0.00% 15:49:27

Waves

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
WAVES/USD 13.5417 13.9000 11.4448 +0.0750 +0.56% 15:49:26
WAVES/IDR 192,100 209,500 170,000 -6700 -3.37% 15:49:22
WAVES/RUB 820.00 860.00 757.58 -20.00 -2.38% 15:49:25
WAVES/BTC 0.000778 0.000840 0.000648 -0.000053 0.00% 15:49:16
WAVES/ETH 0.019889 0.021282 0.018600 -0.000011 0.00% 15:49:17

Wings

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
WINGS/USD 0.58190 0.62046 0.56425 -0.01835 -3.06% 15:49:33
WINGS/BTC 0.000033 0.000037 0.000032 -0.000004 0.00% 15:49:17
WINGS/ETH 0.000858 0.001022 0.000849 -0.000036 0.00% 15:49:20

YOYOW

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
YOYOW/USD 0.30569 0.34922 0.28610 -0.01707 -5.24% 15:49:27
YOYOW/BTC 0.000017 0.000022 0.000015 -0.000003 0.00% 15:49:27
YOYOW/ETH 0.000460 0.000524 0.000431 -0.000037 0.00% 15:49:27
YOYOW/BNB 0.08425 0.12166 0.08000 -0.01781 -17.40% 15:47:57

Zcash

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
Zcash/USD 497.99 549.99 465.01 -41.20 -7.78% 15:49:32
Zcash/EUR 388.00 417.95 333.00 -27.31 -6.57% 15:48:41
Zcash/RUB 28,728.9 31,990.0 25,142.5 -2177.5 -7.10% 15:49:25
Zcash/KRW 529,400 605,000 485,000 -45100 -7.87% 15:49:29
Zcash/BTC 0.026887 0.033279 0.023099 -0.004191 -13.54% 15:49:25
Zcash/ETH 0.68500 0.77373 0.64231 -0.07755 -10.34% 15:49:25
Zcash/XMR 1.51605 1.66763 1.40100 -0.10525 -6.52% 15:49:22

ZCoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XZC/IDR 814,000 909,600 730,000 -86900 -9.65% 15:49:25
XZC/BTC 0.003390 0.003952 0.002791 -0.000397 -10.47% 15:48:20

ZenCash

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ZEN/BTC 0.001840 0.002290 0.001667 -0.000273 -12.97% 15:48:20
Continue with Google
or
Sign up with Email